Kombinace encorafenib + binimetinib u melanomu s mutací BRAF V600 ve srovnání s vemurafenibem a encorafenibem v monoterapii - studie COLUMBUS

03/2022

MUDr. Eugen Kubala

Onkologická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha

 

SOUHRN

Nalezení účinné léčebné strategie pro metastazující melanom s mutací BRAF V600 je zásadní pro dosažení dlouholetého přežití pacientů s touto mutací. Poslední analyzovanou kombinací inhibitorů BRAF a MEK jsou encorafenib a binimetinib. V mediánu celkového přežití dosáhly 33,6 měsíce, nejlepšího výsledku biologické léčby. V rameni COMBO450 (encorafenib 450 mg + binimetinib 2* 45 mg) dosáhlo 5letého přežití 34,7 % pacientů, v rameni v ENCO300 (encorafenib 300 mg) 34,9 % pacientů, v rameni VEM (vemurafenib) 21,4 % pacientů. Pro COMBO450 vs. ENCO300 vs. VEM byla 5letá míra přežití do progrese 22,9 % vs. 19,3 % vs. 10,2 %. Míra objektivní odpovědi zůstala významně vyšší u skupiny pacientů s kombinovanou léčbou COMBO450 (64 %) vs. monoterapie ENCO300 (51,5 %) vs. VEM (40,8 %). Toxicita se významně nezměnila a odpovídala předchozím hodnocením. Pětileté výsledky studie COLUMBUS prokázaly, že v léčbě melanomu je kombinace encorafenib + binimetinib velmi účinná.

 

Klíčová slova

melanom, encorafenib, binimetinib

 

SUMMARY

Treatment of metastatic BRAF V600 mutant melanoma is essential for long-term therapeutic success. The last combination of BRAF and MEK inhibitors analyzed are encorafenib and binimetinib. At a median overall survival, they reached 33.6 months, the best result for biologic therapy. In the COMBO450 arm, 34.7% of patients achieved five-year survival in the ENCO arm, 34.9% of patients in the ENCO arm, and 21.4% in the VEM arm. For COMBO450, ENCO300 and VEM, the 5-year progression free survival rates were 22.9%, 19.3% and 10.2%. The number of objective response rates remained significantly higher in the COMBO450 combination group of patients 64%, in ENCO300 monotherapy 51.5% and in vemurafenib 40.8%. Toxicity did not change significantly and was consistent with previous assessments. The 5-year results of the COLUMBUS study showed that the combination of encorafenib + binimetinib is one of the most effective treatments for melanoma.

 

Key words

melanoma, encorafenib, binimetinib

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM