Kombinace avelumabu s axitinibem v léčbě metastazujícího renálního karcinomu

02/2020

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

 

SOUHRN

V několika klinických studiích se prokázalo, že může být terapeuticky výhodné kombinovat imunoonkologickou léčbu s inhibitory dráhy vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGF). Studie JAVELIN Renal 101 srovnávala léčebnou kombinaci avelumab + axitinib oproti sunitinibu v první linii léčby metastazujícího renálního karcinomu. Do studie bylo zařazeno celkem 886 pacientů. U pacientů s expresí ligandu 1 programované buněčné smrti (PD-L1) dosáhl medián přežití bez progrese 13,8 měsíce versus 7,2 měsíce ve prospěch kombinace avelumab + axitinib. Kombinace avelumab + axitinib je novým standardem první linie léčby metastazujícího renálního karcinomu.

 

Klíčová slova

avelumab, axitinib, sunitinib, renální karcinom

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM