Kolik linií léčby lze podat nemocnému s nemalobunečným plicním karcinomem – kazuistika

05/2023

MUDr. Jana Krejčí; MUDr. Petr Opálka, CSc., MBA; doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Klinika pneumologie 3. LF UK a FN Bulovka, Praha

 

SOUHRN

Léčba bronchogenního karcinomu se rok od roku obohacuje o nová léčiva, rozšiřuje se spektrum cílených léků na jednotlivé řídicí mutace, a tak i standardy léčby se dynamicky vyvíjejí. Naše kazuistika není nijak výjimečná ohledně vzácnosti genů či léčiv, ale je ukázkou odolnosti nemocného. Jeho touha žít a optimismus jistě napomohly tomu, že jsme jej léčili jednou linií za druhou, až jsme pomalu, ale jistě narazili na dno. Nemocný absolvoval sedm linií léčby a možná to není ještě konec.

 

Klíčová slova

nemalobuněčný plicní karcinom, léčba ve vyšších liniích, nivolumab, toxicita

 

SUMMARY

The treatment of bronchogenic carcinoma is continually enriched with new medications, the range of targeted drugs for individual driver mutations is expanding, and treatment standards are dynamically evolving. Our case report is not extraordinary in terms of rare genes or medications but serves as an example of the patient’s resilience. The patient’s will to live, and optimism undeniably influenced our approach, enabling us to administer successive lines of treatment until we gradually reached a limit. The patient has finished seven rounds of treatment, and there could still be more to come.

 

Key words

non-smaii cell lung cancer, treatment in the upper lines, nivoiumab, toxicity

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM