Klasifikační schémata při indikacích operačního řešení nádorového a metastatického postižení páteře

05/2016

Martin Repko

Ortopedická klinika, LF MU a FN, Brno

 

SOUHRN

Primární páteřní nádory i metastázy do páteře jsou závažným postižením, které ohrožuje pacienta nejen svou onkologickou podstatou, ale i potenciální nestabilitou vedoucí k neurologickému deficitu. Klasifikační schémata při onkologických onemocněních páteře napomáhají správnému rozhodnutí o adekvátní operační léčbě. Současné zhodnocení celkového zdravotního stavu pacienta a jeho prognózy pak napomáhá optimalizaci operační léčby. Vždy je nutno používat jednotlivá klasifikační schémata jen jako pomocný nástroj a pečlivě zvažovat především individuální stav pacienta.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

klasifikace, tumory páteře, páteřní metastázy

 

SUMMARY

Primary spinal tumors as well as metastasis threaten patients with their oncological serious lesions but potential spinal instability as well. This problem leads to possible deficiency in neurological status. Classification charts help in making right decisions of adequate correct therapy in oncological spinal lesions. Optimization of surgical treatment could be improved with complex health status evaluation and prediction. All individual classification charts have to be used as a helping tool with complex health status evaluation.

 

KEY WORDS

classification, spinal tumors, spinal metastasis

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM