Kazuistika pacienta s pokročilým neuroendokrinním tumorem pankreatu

06/2021

MUDr. Zdeněk Linke

Onkologická klinika 2. LF a FN Motol, Praha

 

SOUHRN

Předkládaná kazuistika pacienta, který je léčen pro metastazující dobře diferencovaný neuroendokrinní tumor přes 14 let, je ukázkovým příkladem kvalitní paliativní léčby somatostatinovými analogy. Díky této léčbě byla navozena dlouhodobá parciální remise choroby a pacient žije bez jakýchkoli omezení či významnějších potíží, které by vyplývaly z pokročilosti choroby či toxicity léčby. Po řadě let navozené remisi je riziko pozdní progrese již relativně malé, a navíc v současné době máme pro tento případ i další kvalitní léčebné možnosti, zejména léčbu směřovanými radionuklidy (peptide receptor radionuclide therapy, PRRT).

 

Klíčová slova

pokročilý neuroendokrinní tumor, jaterní metastázy, octreotid, lanreotid, PRRT, interferon α

 

SUMMARY

The case report of a patient who has been treated for a metastatic well-differentiated neuroendocrine tumor for over 14 years is a prime example of quality palliative care with somatostatin analogs. Thanks to this treatment, long-term partial remission of the disease has been induced and the patient lives without any restrictions or significant difficulties that would result from the progression of the disease or the toxicity of the treatment. After many years of remission, the risk of late progression is relatively small and, in addition, we currently have other high-quality treatment options for this case, especially treatment with targeted receptor radionuclides (peptide receptor radionuclide therapy, PRRT).

 

Key words

advanced neuroendocrine tumor, liver metastases, octreotide, lanreotide, PRRT, interferon α

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM