Karcinomy štítné žlázy a alterace RET

02/2023

MUDr. Hana Švébišová

Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

 

SOUHRN

Zhoubné nádory štítné žlázy jsou vzácná nádorová onemocnění. V endokrinologii však patří k největší skupině nádorových onemocnění (tvoří okolo 90 % nádorů).1 Diagnostika a léčba zhoubných nádorů štítné žlázy je mezioborová. Kromě endokrinologa, odborníka v oboru nukleární medicíny, chirurga, radiologa a radiačního onkologa se v posledních letech podílí na diagnostice i léčbě těchto zhoubných nádorů klinický onkolog, molekulární biolog a genetik. V roce 1993 byla objevena příčina familiární formy medulárního karcinomu – aktivující mutace protoonkogenu RET (REarranged during Transfection).2 Objev vedl k rozvoji nových diagnostických a terapeutických postupů, umožnil profylaktický screening v postižených rodinách.

 

Klíčová slova

zhoubné nádory štítné žlázy, mezioborová spolupráce, mutace protoonkogenu RET

 

SUMMARY

Malignant tumors of the thyroid gland are rare diseases. In endocrinology, however, it belongs to the largest group of cancer diseases (about 90% tumors). Diagnosis and treatment is interdisciplinary. In addition to an endocrinologist, a nuclear medicine specialist, a surgeon, a radiologist and a radiation oncologist, a molecular biologist and a geneticist have been involved in the diagnosis and treatment of this cancer in recent years. In 1993, the cause of familial forms of medullary carcinoma was discovered - an activating mutation of the RET (REarranged during Transfection) proto-oncogene. The discovery led to the development of new diagnostic and therapeutic procedures, enabled prophylactic screening in affected families.

 

Key words

thyroid cancer, interdisciplinary cooperation, RET proto-oncogene mutation

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM