Karcinom z Merkelových buněk a jeho klinicko-patologická specifika

06/2022

MUDr. David Šulc

Onkologické oddělení, Krajská zdravotní, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem

 

SOUHRN

Karcinom z Merkelových buněk (Merkel cell carcinoma, MCC) je aktuálně, i přes jeho poměrně vzácný výskyt, velmi zajímavou diagnózou, a to zejména díky vstupu imunoterapie do léčebného armamentaria. Na našem pracovišti jsme v období posledních dvou let (od října 2020) zahájili léčbu avelumabem u celkem čtyř pacientů. Na tomto souboru se nám podařilo prokázat nejen velmi dobrou účinnost této léčby u metastazujícího MCC, ale také jsme opakovaně narazili na úskalí v klinicko-patologické diagnostice. Zjistili jsme, že MCC se často primárně prezentuje jako metastazující high-grade neuroendokrinní karcinom. Pokud se nám ale podaří v těchto případech prokázat, že jde o primární kožní MCC, přináší to pro pacienta velký benefit právě v možnosti léčby imunoterapií.

 

Klíčová slova

karcinom z Merkelových buněk, MCC, neuroendokrinní karcinom, avelumab, cytokeratin 20 Šulc D. Karcinom z

 

SUMMARY

Merkel cell carcinoma (MCC), despite its relatively rare occurrence, has recently become a very interesting diagnosis, especially thanks to the introduction of immunotherapy into the treatment armamentarium. At our department we have started treatment with avelumab of four patients in the last two years (since October 2020). In this group, we managed to demonstrate not only very good effectiveness of this treatment in metastatic MCC, but we also repeatedly encountered difficulties in clinico-pathological diagnosis. We found that MCC often presents primarily as metastatic high-grade neuroendocrine carcinoma. However, if we manage to approve that such cases originate of cutaneous MCC primarity, then it brings a great benefit to the patient as it reveals the possibility of immunotherapy treatment.

 

Key words

Merkel cell carcinoma, MCC, neuroendocrine carcinoma, avelumab, cytokeratin 20

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM