Jak se stanoví úhrada a tvoří cena nového léku?

04/2018

PharmDr. Lenka Vostalová, Ph.D.

Oddělení hodnocení zdravotnických technologií, SÚKL, Praha

 

SOUHRN

Přehledový článek vysvětluje historický vývoj cenové a úhradové regulace léků v České republice, zmiňuje časové milníky s odkazem na stěžejní části legislativy v kontextu s postupem hodnocení a posuzování výše cen a úhrad terapií. Stanovené výše a podmínky úhrady léků jsou v ČR výsledkem komplexního hodnocení přidané hodnoty posuzovaného léčiva a odráží tedy jeho míru účinnosti, bezpečnosti a přínosu pro kvalitu života ve vztahu k ostatním medicínských technologiím hrazeným z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

výše a podmínky úhrady léků, správní řízení, hodnocení a posouzení nákladové efektivity, nákladová efektivita, farmakoekonomická analýza, analýza dopadu do rozpočtu veřejného zdravotního pojištění, horizon scanning

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM