IR oxycodon v léčbě průlomové bolesti

02/2019

MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

Klinika aigezioiogie a preventivní péče, Medicinecare s.r.o. Chirurgická klinika LF MU a FN Brno

 

SOUHRN

Průlomová bolest postihuje 60-85 % pacientů a je charakterizována nástupem během několika vteřin až minut a krátkou dobou trvání. Za průlomovou bolest považujeme náhlé, přechodné a krátkodobé vzplanutí bolesti, které se objevuje u pacientů s trvalou léčbou opioidy. Průlomová bolest představuje přechodné zhoršení bolesti u pacientů s dobře kontrolovanou základní bolestí. Špatně kontrolovaná průlomová bolest se velmi negativně projevuje na kvalitě života pacientů. Současné léčebné možnosti průlomové bolesti zahrnují použití transmukózních fentanylů a nově i IR oxycodon. Oxycodon má relativně rychlý nástup účinku, je dobře tolerován a snadno se titruje. Je vítaným obohacením terapeutických možností léčby onkologické i neonkologické průlomové bolesti.

 

Klíčová slova

onkologická průlomová bolest, neonkologická průlomová bolest, IR oxykodon

 

SUMMARY

Breakthrough pain affects 60-85% of patients and is characterized by onset within seconds to minutes and short duration. We consider breakthrough pain as a sudden, transient, and short-lasting pain that occurs in opioid-treated patients. Breakthrough pain is a temporary worsening of pain in patients with well-controlled underlying pain. Poorly controlled breakthrough pain has a very negative impact on the quality of life of patients. The current treatment options for breakthrough pain include the use of transmucosal fentanyl and, in addition, IR oxycodone. Oxycodone has a relatively rapid onset of action, is well tolerated and easily titrated. It is a welcome enrichment of therapeutic options for treatment of oncological and non-oncological breakthrough pain.

 

Key words

oncological breakthrough pain, non-oncologic breakthrough pain, IR oxycodone

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM