Intratumorózní imunoterapie

Supplementum 01/2019 Imunoterapie

RNDr. Jan Ženka, CSc.

Katedra medicínské biologie, Přírodovědecká fakulta JU, České Budějovice

 

SOUHRN

Intratumorózní imunoterapie používá vlastní nádor jako vakcínu. Přímá injikace malých množství imunostimulátorů do nádoru umožňuje vytvoření účinné koncentrace in situ a snižuje jejich nežádoucí účinky. Námi vyvinutý terapeutický přístup zesiluje účinek primárního ataku nádorů na úrovni vrozené imunity a vytváří příznivé podmínky pro antigenní prezentaci a zapojení imunity získané.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

intratumorózní imunoterapie, melanom, pankreatický adenokarcinom

 

SUMMARY

Intratumoral immunotherapy is based on the use of autologous tumor as a vaccine. Direct injection of small amount of immunostimulators into the tumor creates effective concentrations in situ and decreases their side effects. Our therapeutic approach amplifies the primary effect of innate immunity and creates favourable conditions for involvement of adaptive immunity.

 

KEY WORDS

intratumoral immunotherapy, melanoma, pancreatic adenocarcinoma

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM