Imunoterapie v léčbě karcinomu žlučových cest – kazuistika

01/2024

MUDr. Lenka Ostřížková

Interní, hematoiogická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

 

SOUHRN

Incidence nádorů žlučových cest postupně roste. Velká část pacientů přichází s lokálně pokročilým, neresekabilním nebo metastazujícím onemocněním. Základem léčby je kombinace chemoterapie gemcitabinu a cisplatiny. Přidání imunoterapie – durvalumabu – prodlužuje dobu do progrese onemocnění i přežití nemocných a nezhoršuje kvalitu jejich života.

 

Klíčová slova

cholangiokarcinom, durvalumab, studie TOPAZ-1

 

SUMMARY

The incidence of biliary tract cancers is gradually increasing. A significant proportion of patients present with locally advanced, unresectable or metastatic disease. The cornerstone of treatment is the chemotherapy combination of gemcitabine and cisplatin. Adding immunotherapy with durvalumab extends the time to progression and overall survival of patients, without worsening their quality of life.

 

Key words

cholangiocarcinoma, durvalumab, TOPAZ-1 study.

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM