Imunoterapie v léčbě hepatocelulárního karcinomu

03/2023

Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.

Komplexní onkologické centrum, Nemocnice AGEL, Nový Jičín

 

SOUHRN

Hepatocelulární karcinom (hepatocellular carcinoma, HCC) patří mezi méně časté malignity. Lokoregionální léčba představuje jedinou terapeutickou možnost poskytující pacientům šanci na dlouhodobé přežívání. V případě pacientů, u nichž jsou možnosti této léčby vyčerpány nebo progredují po lokoregionální léčbě, je systémová léčba možností volby, ovšem pouze s paliativním záměrem. Sorafenib byl dlouhá léta základní molekulou pro léčbu HCC, nicméně byl vystřídán, podobně jako u jiných diagnóz, příchodem imunoterapie. Kombinace atezolizumabu s bevacizumabem prokázala v klinické studii IMbrave150 lepší výsledky ve srovnání se sorafenibem a stala se tak novým standardem v první linii léčby HCC. Současně získala úhradu z veřejného zdravotního pojištění v této indikaci. Rozhodnutí o léčebné strategii v druhé a vyšší linii léčby je ovlivněno samozřejmě tím, jaká molekula byla použita v první linii a současně výkonnostním stavem pacienta spolu s funkčním stavem jeho jaterního parenchymu.

 

Klíčová slova

hepatocelulární karcinom, sorafenib, imunoterapie, atezolizumab, bevacizumab, IMbrave150

 

SUMMARY

Hepatocellular carcinoma (HCC) represents less frequent cancer. Unfortunately, locoregional treatment is the only treatment providing the patients with chance for long term survival. In the case the locoregional treatment is not possible or patients progressed after this systemic treatment is only treatment of choice however only with palliative intention. Sorafenib was for years the gold standard for the treatment of HCC, however was replaced similarly as in other tumor types with immunotherapy. The combination of atezolizumab with bevacizumab proven the benefit compared with sorafenib in clinical trial IMbrave150 and changed the treatment algorithm for HCC. At the same time this combination gained the healthcare reimbursement in this indication. The decision about the molecule which should be used in further lines depends of course on the treatment used in the first line and also on the patient performance status and liver function status.

 

Key words

hepatocellular carcinoma, sorafenib, immunotherapy, atezolizumab, bevacizumab, IMbrave150 Vrana D.

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM