Imunoterapie u metastazujícího kolorektálního karcinomu MSI-H/dMMR

06/2022

Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.

Oddělení radioterapie a onkologie, Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.

 

SOUHRN

Imunoterapie zásadním způsobem ovlivnila léčbu celé řady malignit. Nyní se nově dostala i do léčebných algoritmů metastazujícího kolorektálního karcinomu, a to v případě pacientů s vysokou mikrosatelitovou nestabilitou / deficitem v genech opravy chybného párování bází (microsatellite instability-high / mismatch repair deficient, MSI-H/dMMR). Klinická studie KEYNOTE-177 potvrdila účinnost a bezpečnost monoterapie pembrolizumabem v porovnání se standardními chemoterapeutickými režimy s eventuální cílenou terapií protilátkami proti receptoru epidermálního růstového faktoru / vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (epidermal growth factor receptor / vascular endothelial growth factor, anti-EGFR/anti-VEGF) v první linii léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu. Podobně byla potvrzena účinnost pembrolizumabu u předléčených pacientů s kolorektálním karcinomem na základě studie KEYNOTE-164. Imunoterapie představuje v současnosti jednoznačně preferovanou léčebnou modalitu u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem s MSI-H/dMMR, a to jak v první, tak ve vyšších liniích léčby, pro které získal pembrolizumab registraci, a v první linii od 1. 9. 2022 také úhradu z veřejného zdravotního pojištění.

 

Klíčová slova

metastazující kolorektální karcinom, MSI-H/dMMR, KEYNOTE-177, KEYNOTE-164, pembrolizumab

 

SUMMARY

Immunotherapy has significantly changed the treatment algorithms of several tumor types. Nowadays the immunotherapy has also influenced the treatment recommendations for metastatic colorectal cancer in patients with microsatellite instability-high / mismatch repair deficient (MSI-H/dMMR) solid tumors. Clinical trial KEYNOTE-177 confirmed the effectivity and safety of pembrolizumab monotherapy compared with standard chemotherapy with or without targeted therapy epidermal growth factor receptor inhibitor / vascular endothelial growth factor inhibitor (anti-EGFR/anti-VEGF) in the first line treatment of the metastatic colorectal cancer. Similarly, the KEYNOTE-164 clinical trial showed effectivity of pembrolizumab in previously treated patients with colorectal cancer. Immunotherapy represents without doubts preferred treatment modality in patients with MSI-H/dMMR metastatic colorectal cancer in first and also later lines of treatment where pembrolizumab gained the registration. From 1st September 2022 pembrolizumab also gained the health insurance reimbursement in the first line treatment of metastatic colorectal cancer.

 

Key words

metastatic colorectal cancer, MSI-H/dMMR, KEYNOTE-177, KEYNOTE-164, pembrolizumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM