Imunoterapie metastatického karcinomu ledviny

01/2016

Martina Machačová, Bohuslav Melichar

Onkologická klinika FNOL, Olomouc

 

SOUHRN

V posledních letech byl význam imunoterapie v léčbě metastatického karcinomu ledviny minimální, především z důvodu malé účinnosti dostupných imunoterapeutik (IL-2, IFN-a) oproti novým cíleným lékům z řady inhibitorů angiogeneze a inhibitorů mTOR. Avšak nyní - s objevem podstatné role tzv. kontrolních bodů imunitního systému v rozvoji nádorového onemocnění a s vývojem inhibitorů těchto kontrolních bodů - se imunoterapie s velkou pravděpodobností brzy dostane na přední místo ve volbě léčby nejen u metastatického renálního karcinomu, ale u mnoha dalších solidních nádorů. Jedním z těchto inhibitorů je anti-PD-1 protilátka nivolumab, který byl schválen FDA v listopadu 2015 na základě studie třetí fáze (Checkmate 025), kde prokázal výrazně vyšší účinnost oproti inhibitoru mTOR everolimu u pacientů s metastatickým renálním karcinomem předléčených inhibitory angiogeneze.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

imunoterapie, metastatický karcinom ledviny (mRCC), nivolumab

 

SUMMARY

The importance of immunotherapy in the treatment of metastatic renal cell carcinoma in recent years was minimal due to minimal effectivity of so far available immunotherapeutics, such as interleukin-2 and interferon-alfa, in compared with anti-angiogenic treatment and mTOR inhibitors. Now with the recognition of the importance of immune-checkpoints in the development of cancer and with development of immune-checkpoint inhibitors, immunotherapy will probably become one of the first choices for the treatment of metastatic renal cell carcinoma and other solid tumors. One of the immune-checkpoint inhibitors is anti PD-1 antibody nivolumab approved by FDA in november 2015 on the basis of third-phase clinical trial Checkmate 025. In this trial nivolumab demonstrated superior effectivity compared with mTOR inhibitor everolimus in patients with metastatic renal cell carcinoma pre-treated with anti-angiogenic treatment.

 

KEY WORDS

immunotherapy, metastatic renal cell carcinoma (mRCC), nivolumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM