Imunoterapie malobuněčného karcinomu plic, šance na delší a kvalitní život – kazuistika

03/2023

MUDr. Jana Krejčí; MUDr. Petr Opálka, CSc., MBA; doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Klinika pneumologie 3. LF UK a FN Na Bulovce, Praha

 

SOUHRN

Novou nadějí na delší přežití je pro nemocné s malobuněčným karcinomem plic imunoterapie. Doposud byla podávána jen v rámci studií; rok 2022 se stal zlomovým. V komplexních onkologických centrech mají tito nemocní šanci na hrazenou léčbu durvalumabem (s podáváním chemoterapie). Naše kazuistika je zaměřena na vhodnost výběru pacientky pro tuto léčbu, neboť dlouhodobé zkušenosti mimo klinické studie jsou zatím malé.

 

Klíčová slova

bronchogenní karcinom, malobuněčný karcinom plic, chemoterapie, imunoterapie

 

SUMMARY

Immunotherapy is the new hope for longer survival for patients with small cell lung cancer. So far, it has only been given in trials, but 2022 has become a breakthrough year. In comprehensive cancer centers, these patients have a chance of receiving reimbursed treatment with durvalumab (with chemotherapy). Our case report focuses on the appropriateness of patient selection for this treatment, as long-term experience outside clinical trials is still limited.

 

Key words

bronchogenic carcinoma, small cell lung carcinoma, chemotherapy, immunotherapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM