Imunoterapie a molekulárně cílená léčba u nádorů prsu a trávicího traktu

03/2022

MUDr. Michaela Miškovičová, Ph.D.

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Prediktivní testování zhoubných nádorů prsu a trávicího traktu představuje jednu z cest precizní medicíny na základě identifikace molekulárního profilu a targetabilních biomarkerů. Specifická terčová léčba „šitá na míru“ významně obohatila léčebné armamentarium i těchto solidních zhoubných novotvarů. Léky zaměřené na specifické cíle se postupně implementují do klinické praxe a jejich použití přináší signifikantní zlepšení terapeutických výsledků.

 

Klíčová slova

prediktivní testování, targetabilní mutace, biomarkery, karcinom prsu, nádory trávicího traktu

 

SUMMARY

Predictive testing of breast and gastrointestinal cancers is one way of precision medicine based on the identification of molecular profile and targetable biomarkers. Specific “tailor-made” target treatment has significantly enriched the healing armamentarium of these solid malignancies as well. Drugs focused on specific goals are gradually being implemented in clinical practice and their use brings significant improvements in therapeutic results.

 

Key words

predictive testing, targetable mutations, biomarkers, breast cancer, gastrointestinal tumors

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM