Imunomodulační efekt radioterapie

Supplementum 01/2019 Imunoterapie

Doc. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.

KOC Multiscan; Nemocnice Pardubického kraje; 1. LF UK Praha, Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

 

SOUHRN

Recentní úspěchy preklinického i klinického výzkumu imunoonkologie vedou aktuálně ke zvýšenému zájmu i o imunomodulační efekt radioterapie a s tím související nezbytnosti zhodnocení účinku kombinace imunoterapie a ionizujícího záření. Příkladem je studie PACIFIC, která prokázala, že kombinace chemoradioterapie a checkpoint inhibitoru durvalumabu prodlužuje při mediánu sledování 25,2 měsíce signifikantně celkové přežití nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic. Enormní množství probíhajících studií je velkým příslibem nových léčebných možností v blízké budoucnosti.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

radioterapie, imunomodulace, imunoterapie

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM