Hormonální léčba ve vztahu k onkologickému onemocnění

06/2016

Vít Weinberger

Onkogynekologické centrum, FN a LF MU, Brno

 

SOUHRN

V současné době existuje na trhu nepřeberné množství preparátů hormonální antikoncepce a hormonální substituční terapie. Článek shrnuje současné názory na vztah mezi užíváním hormonální léčby a rizikem vzniku nádorového onemocnění. Vzhledem ke značné variabilitě preparátů a někdy protichůdným závěrům publikovaných studií je stanovení konkrétních závěrů obtížné. Literární průzkum byl proveden v databázi PubMed s použitím vybraných hesel.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

hormonální antikoncepce, hormonální substituční terapie, onkologická onemocnění, relativní riziko

 

SUMMARY

There are currently on the market a plethora hormonal contraception and hormone replacement therapy formulations. This article summarizes current views on the relationship between the use of hormonal contraception, replacement therapy and the risk of cancer. Given the significant variability of drug formulations and sometimes contradictory conclusions of published studies, it is difficult to determine the specific conclusions. Literary survey was conducted in the PubMed database using selected passwords.

 

KEY WORDS

hormonal contraception, hormone replacement therapy, oncology, relative risk

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM