Fentanyl v náplasťové formě a jeho místo v léčbě nádorové bolesti

01/2024

MUDr. Pavlína Nosková, Ph.D.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Léčba bolesti v onkologii vyžaduje používání analgetik z řad silných opioidů. Fentanyl je standardním opioidem v její léčbě. Farmakologické vlastnosti fentanylu jsou podstatou praktického užívání fentanylu v transdermální formě, která přináší výhody pro pacienty i lékaře. Předností je zejména dlouhodobé udržení analgeticky účinné dávky, aplikační komfort a nezatěžování gastrointestinálního traktu další medikací.

 

Klíčová slova

onkologická bolest, fentanyl, transdermální systém

 

SUMMARY

Pain management in oncology requires the use of painkillers from powerful opioids. Fentanyl is the standard opioid in its treatment. The pharmacological properties of fentanyl are at the heart of the practical use of fentanyl in transdermal form, which brings benefits for patients and physicians. In particular, long-term maintenance of an analgesic-effective dose, application comfort and non-loading of the gastrointestinal tract with additional medication is a benefit.

 

Key words

cancer pain, fentanyl, transdermal system

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM