Everolimus - nežádoucí účinky a možnosti měření jeho plazmatických hladin

07/2016

Petra Holečková1, Jana Gregorová2

Ústav radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce a 1. LF UK, Praha

Oddělení klinické farmacie Nemocnice Na Bulovce a 1. LF UK, Praha, Ústav aplikované farmacie, Farmaceutická fakulta VFU, Brno

 

SOUHRN

Everolimus je používán jako imunosupresivum k potlačení rejekce štěpu po transplantacích orgánů a v onkologii k terapii renálního karcinomu, karcinomu prsu a neuroendokrinních tumorů. Jeho nežádoucí účinky jsou známé a zvládnutelné. Měření plazmatických hladin preparátu může pomoci zvýšit efektivitu této onkologické léčby i řešení nežádoucích účinků.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

mTOR inhibitory, everolimus, nežádoucí účinky, plazmatické hadiny

 

SUMMARY

Everolimus is used as an immunosuppressant to prevent rejection of organ transplants and treatment of renal cell cancer, breast cancer and neuroendocrine tumours. Its adverse events are known and manageable. Measurement of plasmatic levels of this medicament can improve efficacy of this therapy and can help to manage or prevent adverse reactions.

 

KEY WORDS

mTOR inhibitors, everolimus, adverse effects, plasmatic levels

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM