Erlotinib v první linii léčby metastazujícího nemalobuněčného karcinomu plic

01/2018

MUDr. Daniel Krejčí, MUDr. Jana Krejčí, doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Klinika pneumologie a hrudní chirurgie Nemocnice Na Bulovce a 3. LF UK, Praha

 

SOUHRN

V následujícím textu pojednáváme o případu pacientky s nemalobuněčným karcinomem plic, u které byla prokázána přítomnost aktivační mutace epidermálního růstového faktoru, na základě čehož jsme nemocnou léčili v první linii 15 měsíců erlotinibem až do progrese onemocnění. V druhé linii absolvovala pacientka tři cykly chemoterapie s pemetrexedem v monoterapii, tato léčba pak byla ukončena pro progresi a velkou hematotoxicitu. Další postup probíhá již cestou spádové onkologie na přání nemocné.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

epidermální růstový faktor, erlotinib, mutace

 

SUMMARY

In the following text, we are discussing the case of a patient with non-small cell lung cancer, whom the presence of the activating mutation of the epidermal grow factor has been proved. We begun treatment with erlotinib in the first line until progression which appeared on computed tomography after 15 months. In the second line treatment she received three cycles of the chemotherapy with pemetrexed. The second line treatment was terminated due to progression and high hematotoxicity. Following the patient's wishes, further steps regarding treatment are now in the competence of the regional oncologist.

 

KEY WORDS

epidermal growth factor, erlotinib, mutation

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM