Epidemiologie zhoubných nádorů plic, průdušnice a průdušek v České republice

08/2016

Ladislav Dušek1, 2, Denisa Malúšková1, 2, Jan Mužík1, 2, Jakub Gregor1, 2, Karel Hejduk1, Jana Koptíková1, Petr Brabec1, Jiří Jarkovský1,2, Jana Skřičková3

Institut biostatistiky a analýz, LF MU a FN, Brno

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, Praha

Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN, Brno

 

SOUHRN

Zhoubné národy plic a průdušek jsou jedním z nejčastějších nádorových onemocnění, které se vedle vysoké inci­dence vyznačují i vysokou mortalitou. Ročně je v České republice nově diagnostikováno kolem 6500 pacientů s tím­to onemocněním a téměř 5500 pacientů na něj zemře. Typický věk českého pacienta s bronchogenním karcinomem leží v intervalu 61-75 let a 18 % všech nemocných je mladších než 60 let. Prevalence dosáhla v roce 2013 hodnoty 12 013 osob a ve srovnání s rokem 2003 tak vrostla o 50 %. Incidence i mortalita jsou u mužů přibližně dvojnásobné ve srovnání s ženami. Přestože u celkové incidence a mortality pozorujeme v recentním období stabilizaci, u mužů incidence v období 2003-2013 klesla o 7 %, zatímco u žen došlo k nárůstu o 39 %.

Bronchogenní karcinom je v ČR diagnostikován převážně ve stavu pokročilého onemocnění, více než 70 % pacientů obou pohlaví je diagnostikováno v pokročilých stadiích III nebo IV. Aktuálně lze přežití onkologických pacientů v evropských zemích porovnávat prostřednictvím studie EUROCARE-5, která prokázala, že výsledky péče o pacienty s nádory plic a průdušek odpovídají hodnotám vyspělých evropských zemí. Avšak nadále platí, že bronchogenní karcinom bohužel patří mezi zhoubná onemocnění s nejhorší prognózou. Pouze přibližně 15 % pacientů diagnostikovaných s bronchogenním karcinomem přežije více než pět let.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

nádory plic, epidemiologie, přežití pacientů

 

SUMMARY

Lung cancer represents one of the most frequent cancer diagnosis, in which high incidence is accompanied with high mortality rate. In the Czech Republic, approximately 6500 new patients are annually diagnosed with this disease and nearly 5500 die due to it. Typical age of Czech patients at the time of diagnosis is 61-75 years; 18% of patients are younger than 60 years. Prevalence reached value 12 013 patients in 2013 which reflects 50 % relative increment since 2013. Both incidence and mortality in men population are approximately twice as high as in women. Although total in­cidence of lung cancer is rather stabilized in time trend, we observe opposite trends in men (2003-2013: 7 % decrease) and women (2003-2013: 39 % increase).

Lung cancer is typically diagnosed in advanced stages, in approx. 70 % of patients in clinical stage III or IV. Recently published study EUROCARE-5 proved that Czech results of care for patients with lung cancer correspond to the re­sults of developed European countries. This outcome however cannot change the fact that lung cancer is associated with very poor prognosis, 5year relative survival rate reaches only approx 15 %.

 

KEY WORDS

lung cancer, epidemiology, survival of patients

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM