Entrectinib a boj s toxicitami – kazuistika

05/2023

MUDr. Adéla Komancová; MUDr. Petr Opálka, CSc., MBA; doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Klinika pneumologie 3. LF UK a FN Bulovka, Praha

 

SOUHRN

Entrectinib a jeho toxicita v praxi u ROS1 pozitivního pacienta s nemalobuněčným karcinomem plic byla vlastně naší první zkušeností s touto cílenou léčbou a rovnou i zkušeností s možnou formou nežádoucích účinků. Přestože entrectinib má výborná data léčebné odpovědi a přežití, je nutno myslet i na nežádoucí účinky a nemocné bedlivě sledovat. Někdy může být léčba vykoupena tou nejdražší daní.

 

Klíčová slova

nemalobuněčný karcinom plic, ROS1, entrectinib, toxicita

 

SUMMARY

Entrectinib and its toxicity in a ROS1-positive non-small cell lung cancer patient was actually our first experience with this targeted therapy and also our experience with potential side effects. Although entrectinib has excellent data on treatment response and survival, it’s important to consider side effects and monitor patients closely. Sometimes the cost of treatment can be quite high.

 

Key words

non-small cell lung cancer, ROS1, entrectinib, toxicity

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM