Endoskopická diagnostika a terapie Barrettova jícnu

09/2016

Michal Voška

Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, Oddělení gastro­intestinální endoskopie, Praha

 
Souhrn

Barrettův jícen je závažnou komplikací refluxní choroby jícnu. Jedná se o prekancerózu s rizikem vzniku adenokarcinomu jícnu, malignity s nepříznivou prognózou a narůstající incidencí. Důležitou roli v diagnostice a terapii Barrettova jícnu hraje endoskopie. Pokročilé zobrazovací metody umožňují detekci dysplazie a časného karcinomu, které lze úspěšně řešit endoskopicky a vyhnout se tak operačnímu řešení. Metodou volby léčby makroskopicky patrných lézí je endoskopická resekce, která současně představuje lokální stagingovou proceduru. Pacienti s dysplazií bez viditelné léze, nebo pacienti po endoskopické resekci jsou indikováni k ablační terapii.

 

Klíčová slova

Barrettův jícen, dysplazie, adenokarcinom, endoskopická resekce, radiofrekvenční ablace

 

Summary

Barrett esophagus is a severe complication of gastroesophageal reflux disease and precursor of esophageal adenocarcinoma. Endoscopy plays a key role in diagnosis and therapy of Barrett esophagus. Advances in endoscopic technology offer possibility to detect dysplasia and early neoplasia, that can be treated by means of endoscopy in order to avoid surgery. Endoscopic resection is a method of choice in case of a visible neoplastic lesion and it represents an optimal local staging procedure. Patients with dysplasia and no visible lesion, or patients after endoscopic resection are indicated to ablative therapy.

 

Keywords

Barrett ’s esophagus, dysplasia, adenocarcinoma, endoscopic mucosal resection, radiofrequency ablation

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM