Durvalumab v léčbě plicního karcinomu - aktualizovaná data a kazuistika

04/2022

Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.

Komplexní onkologické centrum, Nemocnice Nový Jičín

 

SOUHRN

Durvalumab představuje monoklonální protilátku, která stimuluje imunitní systém v rozpoznávání a usmrcování nádorových buněk. Durvalumab prokázal svoji účinnost i bezpečnost v léčbě lokálně pokročilého neresekabilního nemalobuněčného plicního karcinomu po kurativní chemoradioterapii jako udržovací léčba na základě výsledků klinické studie PACIFIC, jejíž aktualizovaná data byla publikována v tomto roce. Současně získal durvalumab registraci pro léčbu generalizovaného malobuněčného plicního karcinomu s chemoterapií a následně jako monoterapie na základě studie CASPIAN, jejíž aktualizovaná data jsou opět předmětem tohoto sdělení. Úhrada z veřejného zdravotního pojištění v této druhé indikaci v tuto chvíli bohužel chybí. Současně jsou prezentovány povzbudivé výsledky pacienta s malobuněčným plicním karcinomem léčeného durvalumabem v našem komplexním onkologickém centru.

 

Klíčová slova

durvalumab, karcinom plic, studie PACIFIC, studie CASPIAN

 

SUMMARY

Durvalumab represents a monoclonal antibody which stimulates the immune system in the detection and killing of the tumor cells. Durvalumab has proven safety and effectivity in the treatment of the locally advanced non-resectable non-small cell lung cancer after curative chemoradiotherapy as maintenance therapy based on the results of the clinical trial PACIFIC. The updated results of this trial were published this year. At the same time durvalumab gained registration for the treatment of the metastatic small cell lung cancer with chemotherapy and as maintenance therapy based on the results of the CASPIAN trial, which updated results are again presented in this paper. Unfortunately the health insurance reimbursement for the second mentioned indication is missing so far. There is also presented very promising case report with patient with small cell lung cancer treated with durvalumab.

 

Key words

durvalumab, lung cancer, CASPIAN trial, PACIFIC trial

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM