Durvalumab v léčbě malobuněčného karcinomu plic - tříletá data studie CASPIAN

06/2022

MUDr. Ondřej Bílek

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

 

SOUHRN

Malobuněčný karcinom plic patří k nejagresivnějším zhoubným nádorům s nepříznivou prognózou. Základem léčby je systémová chemoterapie platinovým derivátem a etoposidem. Imunoterapie checkpoint inhibitory prokázala pozoruhodný přínos v léčbě řady onkologických diagnóz včetně karcinomu plic. Durvalumab prokázal léčebný benefit v rámci studie CASPIAN.

 

Klíčová slova

malobuněčný karcinom plic, imunoterapie, durvalumab

 

SUMMARY

Small cell lung cancer is one of the most aggressive cancers. The prognosis of the disease is not favorable. The basis of treatment is systemic chemotherapy with a platinum derivative and etopo- side. Immunotherapy with check-point inhibitors has shown remarkable benefit in the treatment of a number of oncological diagnoses, including lung cancer. Durvalumab demonstrated therapeutic benefit in the CASPIAN trial.

 

Key words

small cell lung cancer, immunotherapy, durvalumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM