Durvalumab v léčbě lokálně pokročilého neresekovatelného nemalobuněčného karcinomu plic - kazuistika

01/2023

MUDr. Jana Krejčí1; MUDr. Petr Opálka, CSc., MBA1; doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.2; MUDr. Tereza Drbohlavová2

1 Klinika pneumologie 3. LF UK a FN Na Bulovce, Praha

2 Ústav radiační onkologie 1. LF UK a FN Na Bulovce, Praha

 

SOUHRN

V současné době je téměř každý čtvrtý nemocný s nemalobuněčným plicním karcinomem v době stanovení diagnózy ve III. klinickém stadiu a bohužel častěji s nemožností radikální resekce.1 I přes kurativní standardní chemoterapii s radioterapií dochází u většiny nemocných k recidivě onemocnění. Imunoterapie durvalumabem se stala nadějí pro tyto nemocné, což dokládá naše kazuistika.

 

Klíčová slova

nemalobuněčný karcinom plic, durvalumab

 

SUMMARY

At the moment, almost every fourth patient with non-small cell lung cancer is in clinical stage III at the time of diagnosis and, unfortunately, more often with the impossibility of radical resection. Despite curative standard chemotherapy with radiotherapy, the disease relapses in most patients. Immunotherapy with durvalumab has become a hope for these patients, as evidenced by our case report.

 

Key words

non-small cell lung cancer, durvalumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM