Dlouhodobá terapeutická odpověď po terapii encorafenibem a binimetinibem - kazuistika

01/2023

MUDr. Linda Řandová1; MUDr. Taťána Šuková1; MUDr. Ilona Procházková1; MUDr. Ivana Krajsová, MBA1; doc. MUDr. Ondřej Kodet, Ph.D.1,2,3

1Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

2Anatomický ústav 1. LF UK, Praha

3BIOCEV Biotechnologické a biomedicínské centrum AV a UK, Vestec u Prahy

 

SOUHRN

Tato kazuistika popisuje případ pacienta s metastazujícím melanomem v oblasti pankreatu, léčeného kombinací inhibitory BRAF a MEK encorafenibem a binimetinibem. Pomocí této léčby bylo po půl roce dosaženo kompletní remise onemocnění, která přetrvává i navzdory závažné zdravotní komplikaci, a to ischemické cévní mozkové příhodě. V současné době remise onemocnění trvá již 96 měsíců.

 

Klíčová slova

melanom, inhibitory BRAF a MEK, encorafenib, binimetinib, kompletní remise.

 

SUMMARY

This case report describes the case of a patient with metastatic melanoma in the pancreas, treated with a combination of BRAF and MEK inhibitors encorafenib and binimetinib. This treatment achieved a complete remission of the disease after half a year, which persists despite a severe health complication, namely an ischemic stroke. Furthermore, the remission of the disease is still present last 96 months.

 

Key words

melanoma, BRAF and MEK inhibitors, encorafenib, binimetinib, complete response

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM