Dlouhodobá kontrola onemocnění u pacienta s metastazujícím adenokarcinomem sigmoidea léčeným trifluridin/tipiracilem – kazuistika

04/2023

MUDr. Ondřej Kubeček, Ph.D.

Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové

 

SOUHRN

Kazuistika popisuje případ pacienta s metastazujícím adenokarcinomem sigmoidea a prokázanou mutací KRASG12D, u kterého bylo dosaženo dlouhodobé stabilizace onemocnění ve třetí linii paliativní chemoterapie trifluridin/tipiracilem. Případ demonstruje, že určitá skupina pacientů může mít z léčby trifluridin/tipiracilem významný benefit, a to i v případě průkazu prognosticky nepříznivé mutace genu KRAS. U pacienta byly přítomny klinické a laboratorní faktory spojené s lepší prognózou (≤ 2 orgány postižené metastázami, absence jaterních metastáz, alkalická fosfatáza <300 lU/l, redukce dávky z důvodu toxicity a poměr mezi neutrofily a lymfocyty <5). Prospektivní validace prognostického a/nebo prediktivního potenciálu těchto faktorů a hlubší porozumění významu přítomnosti konkrétních mutací by mohly v budoucnu pomoci při plánování léčby trifluridin/tipiracilem u konkrétního pacienta.

 

Klíčová slova

kolorektální karcinom, chemoterapie, trifluridin/tipiracil, prognostické faktory, KRAS

 

SUMMARY

We report the case of a patient with metastatic sigmoid cancer harboring a KRASG12D mutation who achieved a long-term disease control on a third line trifluridine/tipiracil therapy. The case demonstrates that some patients may derive a significant benefit from trifluridine/tipiracil therapy despite the presence of a prognostically unfavorable KRAS mutation. Clinical and laboratory factors typically associated with a favorable prognosis were found in this patient (≤ 2 metastatic sites, absent liver metastases, alkaline phosphatase level < 300 IU/L, trifluridine/tipiracil dose reductions, and neutrophil/lymphocyte ratio < 5). Prospective validation of these variables as prognostic and/or predictive factors and deeper underrstanding of the role of specific mutations may aid in the therapy decision-making process in the future.

 

Key words

colorectal cancer, chemotherapy, trifluridine/tipiracil, prognostic factors, KRAS

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM