Diferenciální diagnostika uzlinového syndromu

06/2023

MUDr. Miroslav Kopčík

Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

 

SOUHRN

Uzlinový syndrom je lokální nebo generalizované zvětšení lymfatických uzlin. Tento termín je používán v případech, kdy je zvětšení uzlin dominantním příznakem nemoci. Příčiny mohou být infekční, nádorové, zánětlivé a jiné. Diferenciální diagnostika tohoto stavu je velmi rozsáhlá a vyžaduje komplexní přístup, opírající se především o pečlivou anamnézu, důkladné fyzikální vyšetření následované laboratorní diagnostikou a zobrazovacími metodami. V následujícím článku se snažíme o stručný přehled etiologie a diagnostiky tohoto stavu, doplněný o krátké kazuistiky z běžné klinické praxe.

 

Klíčová slova

uzlinový syndrom, lymfadenopatie, lymfom, reaktivní lymfadenitida

 

SUMMARY

Lymphadenopathy is a local or generalized enlargement of lymph nodes. This term is used when enlargement of the nodes is the dominant symptom of the disease. The causes can be infectious, neoplastic, inflammatory, among others. The differential diagnosis of this condition is very extensive and requires a comprehensive approach, based primarily on careful patient history, thorough physical examination, laboratory diagnostics, and imaging techniques. In the following article, we aim to provide a concise overview of the etiology and diagnostics of this condition, supplemented by brief case studies from routine clinical practice.

 

Key words

lymphadenopathy, lymphoma, reactive lymphadenitis

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM