Diferenciální diagnostika trombocytopenie

06/2023

MUDr. Jarmila Kissová, Ph.D.

Oddělení klinické hematologie LF MU a FN Brno

 

SOUHRN

Trombocytopenie je běžným hematologickým nálezem v denní klinické praxi, je definována poklesem počtu trombocytů pod dolní mez normálního rozmezí. Široké spektrum příčin a různorodost klinického obrazu často představují diagnostickou výzvu. Článek je zaměřen na základní diferenciální diagnostiku trombocytopenie, což je podpořeno dvěma kazuistikami.

 

Klíčová slova

trombocytopenie, imunitní, heparinem indukovaná, mikroangiopatické hemolytické anemie

 

SUMMARY

Thrombocytopenia is a hematological finding commonly encountered in daily clinical practice; it is defined by a decrease in the number of platelets below the lower limit of the normal range. A broad spectrum of etiologies and variation in clinical presentation often present a diagnostic challenge. The article is focused on the basic differential diagnosis of thrombocytopenia, which is supported by two case reports.

 

Key words

thrombocytopenia, immune, heparin-induced, microangiopathic hemolytic anemia

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM