Diferenciální diagnostika leukopenie a pancytopenie

06/2023

MUDr. Tomáš Arpáš; MUDr. Anežka Kvetková

Interní hematologická a onkologická klinika, LF MU a FN Brno

 

SOUHRN

Leukopenie je v klinické praxi častým nálezem definovaným poklesem absolutního počtu leukocytů pod 4 x io9/l. Většinou pod leukopenií rozumíme neutropenii (absolutní počet pod 2 x 109/l), ale můžeme se setkat i s klinicky významnou lymfopenií (absolutní počet pod 0,6 x io9/l). Leukopenie může být izolovaným nálezem v krevním obraze nebo je přítomna v kombinaci s dalšími cytopeniemi. Ovlivňuje-li vyvolávající patologický proces víceré linie krvetvorby a je přítomna také anemie a trombocytopenie, stav nazýváme pancytopenií. Diferenciální diagnostika pacientů s leukopenií a pancytopenií vyžaduje komplexní přístup, s ohledem na široké spektrum možných vyvolávajících příčin. V následujícím článku uvádíme přehled možných příčin leukopenie a pancytopenie, a také rady, jak v diagnostice těchto stavů postupovat. Na závěr uvádíme několik příkladů z hematologické praxe ve formě kazuistik.

 

Klíčová slova

krevní obraz, leukopenie, neutropenie, pancytopenie

 

SUMMARY

Leucopenia is a common laboratory finding defined as an absolute leucocyte count under 4 x 109/L. In general, under leukopenia we aimed neutropenia (absolute neutrophil count under 2 x 109/l), but lymphopenia is also a clinically relevant condition neutropenia (absolute count under 0,6 x io9/l). Leucopenia may present as isolated finding, or in combination with other cytopenias. In pancytopenia, pathological process involves several lines of hematopoiesis, and anemia and thrombocytopenia are also present. Differential diagnostics of leucopenia and pancytopenia is broad, and complex approach to patient is needed. This article review common causes of leucopenia and pancytopenia and give basic advice on how to investigate such patients. Finally we present case reports from hematologist praxis.

 

Key words

blood cell count, leukopenia, neutropenia, pancytopenia

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM