Diferenciální diagnostika anemie

06/2023

MUDr. Jarmila Kissová, Ph.D.

Oddělení klinické hematologie LF MU a FN Brno

 

SOUHRN

Anemie je běžná hematologická abnormalita, definovaná jako snížení koncentrace hemoglobinu pod dolní hranici normálního rozmezí. V klinické praxi je nejčastější a nejpřínosnější dělení anemií podle středního objemu erytrocytů na normocytární, mikrocytární a makrocytární. Článek je věnován základní diferenciální diagnostice anemií, která je demonstrována na příkladu několika kazuistik.

 

Klíčová slova

anemie, normocytární, mikrocytární, makrocytární

 

SUMMARY

Anemia is a common hematological abnormality, defined as hemoglobin level under lower limit of normal range. In clinical practice, the most common and most beneficial division of anemia according to the mean cell volume is normocytic, microcytic and macrocytic anemias. The article is devoted to the basic differential diagnosis of anemia, which is demonstrated on the example of several case reports.

 

Key words

anemia, normocytic, microcytic, macrocytic

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM