Diagnostika nádorových lézí ve skeletu páteře - základní přehled

05/2016

Andrea Šprláková- -Puková, Marek Mechl, Miloš Keřkovský, Alena Štouračová

Radiologická klinika, LF MU a FN, Brno

 

SOUHRN

Zobrazovací metody hrají nezastupitelnou roli při diagnostice nádorů skeletu páteře. Detekce nádoru páteře může být často náhodným nálezem a zejména u takovýchto nálezů je velmi důležitá diferenciální diagnostika, která je v mnoha případech široká, a přesné určení typu nádoru pak nabídne až histologické vyšetření po bioptickém odběru. I v tomto případě může být radiologie nápomocná, biopsii lze v řadě případů provést pod CT navigací, a tak zjednodušit proces konečné diagnózy.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

nádor, páteř, RTG, CT, MRI

 

SUMMARY

Imaging methods play a key role in the diagnosis of the spinal tumors.. Detection of the spinal tumor can sometimes be an accidental finding at imaging studies. The correct differential diagnosis is highly important especially in such cases, although it may be quite extensive and in many patients the exact classification of the tumor type can be established only by the biopsy and histopathological examination. The material for this examination can be obtained by CT guided biopsy, which can thus contribute to the determination of the final diagnosis.

 

KEY WORDS

tumour, spine, Xray, CT, MRI

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM