Diagnostika a léčba časného spinocelulárního karcinomu jícnu

09/2016

Petr Vítek1, 2, Ivana Mikoviny Kajzrlíková1, Pavel Komínek2, 3

1 Beskydské gastrocentrum, Interní oddělení, Nemocnice ve Frýdku Místku, p. o.

2 Lékařská fakulta, Ostravská Univerzita v Ostravě

3 Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN Ostrava

 

Souhrn

Spinocelulární karcinom jícnu je závažné nádorové onemocnění, které je v České republice obvykle detekováno v pokročilém stadiu. V současnosti jsou endoskopisté dostatečně vybaveni k diagnostice časných stadií tohoto onemocnění, které pak mohou být kurativně léčeny miniinvazivními endoskopickými resekčními a ablačními technikami. Vzhledem k relativně nižší incidenci onemocnění v naší populaci je vhodné se v diagnostice zaměřit na skupiny nemocných s vyšším rizikem. Mezi ně patří, kromě kuřáků a pacientů s vysokou konzumací destilátů, v praxi často opomíjení nemocní s nádory hlavy a krku.

 

Klíčová slova

spinocelulární karcinom, jícen, endoskopická léčba

 

Summary

Squamous cell oesophageal carcinoma in Czech republic is usually detected in advanced stage. Gastrointestinal endoscopists are nowadays capable of early detection of disease and its curative miniinvasive treatment with endoscopic resection and ablative techniques. Since our population have low incidence of the disease we should focus our diagnostic capabilities to groups of patients with higher risk of neoplasia such as smokers, heavy drinkers and head and neck cancer patients that are frequently neglected in daily practice.

 

Keywords

squamous cell carcinoma, oesophagus, endoscopic treatment

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM