Denosumab jako účinná součást komplexní onkologické léčby pacienta s kostními metastázami karcinomu ledviny - kazuistika

01/2023

MUDr. Sabina Svobodová1; MUDr. Vladimír Červeňák2

1Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

2Klinika zobrazovacích metod LF MU a FN u sv. Anny v Brně

 

SOUHRN

V kazuistice je popsána komplexní onkologická léčba, jejíž důležitou součástí je monoklonální protilátka denosumab, u 68letého pacienta s náhodně zjištěným renálním karcinomem ve stadiu již metastatické diseminace do skeletu. Ukazuje účinnost a profit z léčby u našeho pacienta. Dokládá, že vhodně volenou multimodální léčbou za účasti onkologa, urologa, ortopeda, lze dosáhnout přežití pacienta v dobré kvalitě života i v metastatické fázi onkologického onemocnění řádově v letech.

 

Klíčová slova

denosumab, kostní metastázy, renální karcinom

 

SUMMARY

The case report describes a complex oncological treatment, an important part of which is the monoclonal antibody denosumab, in a 68-year-old patient with accidentally discovered renal cancer in the stage of metastatic dissemination to the skeleton. It shows the effectiveness and profit from the treatment in our patient. It proves that with appropriately chosen multimodal treatment with the participation of an oncologist, an urologist, an orthopedist, it is possible to achieve patient survival with a good quality of life even in the metastatic phase of oncological disease in the order of years.

 

Key words

denosumab, bone metastases, renal cell carcinoma

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM