Deeskalace výkonů v oblasti axily po neoadjuvantní terapii z pohledu chirurga

04/2022

MUDr. Katarína Šuta Kimle

I. chirurgická klinika - břišní, hrudní a úrazové chirurgie 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Stále více pacientek s operabilním karcinomem prsu je léčeno neoadjuvantní chemoterapií. To vede k otázce, jak se postavit k uzlinovému stagingu. U žen se vstupním cN0 postižením je metoda sentinelové biopsie po neoadjuvantní chemoterapii (NACHT) bezpečná. Avšak u pacientek se vstupním cN+ postižením i při významné regresi tohoto postižení k exenteraci axily stále dochází. Ta je ale zatížena poměrně velkou morbiditou, například výskytem lymfedému, který zhoršuje kvalitu života. Navíc sentinelová biopsie po NACHT, zatížená vysokou falešnou negativitou, není jako jediná metoda axilárního stagingu zcela spolehlivá. Toto zjištění vedlo k zamyšlení, jak tyto hodnoty snížit. Cílená exenterace axily, která zahrnuje odběr sentinelové uzliny a odběr původně postižené uzliny, by mohla při nižší morbiditě nabídnout poměrně vysokou přesnost a nízkou falešnou negativitu. Práce se zabývá rozborem jednotlivých možností exenterace axily či jejího vynechání u pacientek s původním cN0+ po NACHT.

 

Klíčová slova

karcinom prsu, axilární staging, neoadjuvantní chemoterapie, cílená exenterace axily, sentinelová biopsie

 

SUMMARY

Growing number of patients with operable breast carcinoma is treated with neoadjuvant chemotherapy. This is leading to question how to solve axillary staging in these patients. Sentinel node biopsy is considered as safe in women with initial cN0 nodal status. But in patients with initial cN+ axillary status is axillary dissection still the main treatment. It comes with relatively high morbidity such as lymphedema, which can later worsen quality of life. Moreover, a sentinel node biopsy has been proved to have higher false negativity rate than expected and it is not safe as the only method of axillary staging in these patients. This has led to reflections how to reduce false negativity rate. Targeted axillary dissection includes sentinel node biopsy and removing the initially involved and marked node. It should offer lower morbidity with high accuracy and lower false negativity rate. We discuss all possibilities of omitting axillary dissection in patients with initial cN+ after neoadjuvant chemotherapy in this review.

 

Key words

breast carcinoma, axillary staging, neoadjuvant chemotherapy, targeted axillary dissection, sentinel node biopsy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM