Darolutamid v léčbě nemetastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty

05/2022

MUDr. Igor Richter, Ph.D.1,2,4; doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.2; MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D.3; MUDr. Jiří Bartoš, MBA1; Mgr. Jana Královičová5

1 Onkologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s.

2 Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

3 Urologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s.

4 Fakulta zdravotnických studií, Technická univerzita v Liberci

5 Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Kastračně rezistentní karcinom prostaty (castrate-resistant prostate cancer, CRPC) bez průkazu metastazujícího onemocnění klasifikujeme jako nemetastazující CRPC (nmCRPC). Pacienti s nmCRPC progredují do metastazujícího onemocnění a jsou ohroženi vznikem symptomů z důvodu progrese onkologického onemocnění (bolesti, patologické fraktury apod.). Hlavním cílem léčby nmCRPC je prodloužení doby do vzniku metastazujícího onemocnění. Druhá generace inhibitorů androgenních receptorů, kam patří apalutamid, enzalutamid a darolutamid, prokázala prodloužení doby do vzniku metastazujícího onemocnění a prodloužení celkového přežití ve srovnání s placebem u pacientů s nmCRPC. Darolutamid má unikátní strukturu s nízkou penetrací přes hematoencefalickou bariéru. Má příznivější bezpečnostní profil než další dva androgenní receptory druhé generace.

 

Klíčová slova

kastračně rezistentní karcinom prostaty bez metastáz, inhibitory androgenních receptorů, toxicita, přežití bez známek metastáz, celkové přežití, darolutamid

 

SUMMARY

Castration-resistant prostate cancer (CRPC) without any metastases on conventional imaging is classified as non-metastatic CRPC (nmCRPC). Patients with nmCRPC progress to metastatic disease and are at risk of developing cancer-related symptoms (pain, pathological bone fractures etc.). Effective management of nmCRPC should aim to delay metastatic progression. Second generation androgen receptor inhibitors (apalutamide, enzalutamide and darolutamide) have been demonstrated the longer median of metastases free survival and overall survival than placebo in patients with nmCRPC. Darolutamide is a structurally unique androgen receptor inhibitor with low penetration of blood-brain barrier and lower incidence of adverse events than others androgen receptor inhibitors.

 

Key words

castrate-resistant prostate cancer without metastases, androgen receptor inhibitors, toxicity, métastases free survival, overall survival, darolutamide

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM