Další naděje pro terapii špatně léčitelných typů karcinomu prsu klíčí v Čechách

04/2017

Prof. Ing. Jiří Neužil, CSc.

Biotechnologický ústav AV ČR, Praha a Griffith University, Southport, Austrálie

 

SOUHRN

Nádory prsu se vyznačují značnou proměnlivostí a velkou rozdílností v citlivosti k léčebným postupům. Některé typy těchto neoplastických chorob jsou velmi špatně léčitelné či prakticky zcela neléčitelné. Je třeba hledat nové zásahové místo, které by nepodléhalo mutacím a které by bylo možné využít na cílenou léčbu nádorových onemocnění s minimální toxicitou vůči normálním tkáním. Proto jsme vyvinuli novou protinádorovou látku, která je odvozena od tamoxifenu a je cílená do mitochondrií. Tato látka je na rozdíl od mateřské látky účinná i vůči špatně léčitelným typům nádorů prsu. V současné době připravujeme 1. fázi jejího klinického testování.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

karcinom prsu, mitochondrie, nové protinádorové látky, 1. fáze klinického testování

 

SUMMARY

Breast cancer is highly heterogeneous and its different types are differently susceptible to therapy. Some types are hard to manage and some are practically incurable. It is therefore important to find new target sites that would not be subject to mutations and that would be utilised for targeted therapy of neoplastic diseases with limited toxicity of normal tissues. Therefore, we designed and tested a novel anti-cancer agent derived from tamoxifen, which is targeted to mitochondria. Contrary to tamoxifen, the new agent is efficient against hard-to-treat types of breast cancer. We are currently preparing phase 1 clinical trial of our new agent.

 

KEY WORDS

breast cancer, mitochondria, new anti-cancer agents, phase 1 clinical trial

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM