Cytoreduktivní chirurgie a hypertermická peroperativní chemoterapie v léčbě malignit peritoneálních povrchů

02/2018

Prof. MUDr. František Antoš, CSc.1,2, MUDr. Pavel Vítek, Ph.D.1, MUDr. Jiří Kopic1, MUDr. Josef Marx1, MUDr. Petr Bartoška1

1) Chirurgická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha

2) Chirurgická katedra IPVZ, Subkatedra koioproktoíogie IPVZ, Praha

 

SOUHRN

Cytoreduktivní chirurgie doplněná hypertermickou peroperační chemoterapií (HIPEC) je v našich zemích při léčení peritoneálních karcinomatóz relativně novou chirurgickou metodou terapie tohoto zatím neřešitelného metastatického postižení peritoneálních povrchů. Patnáctileté zkušenosti centra v České republice, které tuto metodu zavedlo již v roce 1999, s více než 300 operacemi, poukazují na výrazný benefit pro pacienty trpícími pseudomyxomem peritonea, maligním peritoneálním mezoteliomem, kolorektálním karcinomem, epiteliálním karcinomem vaječníku a primárním peritoneálním karcinomem. Na straně druhé se nezlepšily výsledky operací při diagnóze karcinomu žaludku. V naší celé sestavě je letalita 7,3 % a morbidita 6,6 %. Postupný vznik nových center zabývajících se touto problematikou je žádoucí.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

cytoreduktivní chirurgie s hypertermickou peroperační chemoterapií, HIPEC, peritoneální malignity

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM