Cytoreduktivní chirurgie a hypertermická peroperativní chemoterapie v léčbě malignit peritoneálních povrchů

02/2018

Prof. MUDr. František Antoš, CSc.1,2, MUDr. Pavel Vítek, Ph.D.1, MUDr. Jiří Kopic1, MUDr. Josef Marx1, MUDr. Petr Bartoška1

1) Chirurgická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha

2) Chirurgická katedra IPVZ, Subkatedra koioproktoíogie IPVZ, Praha

 

SOUHRN

Cytoreduktivní chirurgie doplněná hypertermickou peroperační chemoterapií (HIPEC) je v našich zemích při léčení peritoneálních karcinomatóz relativně novou chirurgickou metodou terapie tohoto zatím neřešitelného metastatického postižení peritoneálních povrchů. Patnáctileté zkušenosti centra v České republice, které tuto metodu zavedlo již v roce 1999, s více než 300 operacemi, poukazují na výrazný benefit pro pacienty trpícími pseudomyxomem peritonea, maligním peritoneálním mezoteliomem, kolorektálním karcinomem, epiteliálním karcinomem vaječníku a primárním peritoneálním karcinomem. Na straně druhé se nezlepšily výsledky operací při diagnóze karcinomu žaludku. V naší celé sestavě je letalita 7,3 % a morbidita 6,6 %. Postupný vznik nových center zabývajících se touto problematikou je žádoucí.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

cytoreduktivní chirurgie s hypertermickou peroperační chemoterapií, HIPEC, peritoneální malignity

 

SUMMARY

In our countries the cytoreductive surgery + hyperthemic peroperative chemotherapy (HIPEC) is a relatively new method in the treatment of peritoneal surfaces malignancy. The 15 years experience of only one center in the Czech Republic dealing with this conditions since 1999, where more than 300 operations were performed, shows a significant benefit for patients suffering from pseudomyxoma peritonei, malignant peritoneal mesothelioma, colorectal carcinoma, ovarial epithelial cancer and primary peritoneal carcinoma. On the other hand the results in gastric cancer diagnosis were not improved. In our group of patients the lethality 7.3 % and the morbidity 6.6 % has been detected. The gradual establishment of new centers dealing with this condition is desirable.

 

KEY WORDS

cytoreductive surgery with hyperthermic peroperative chemotherapy, HIPEC, peritoneal malignancy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM