Co potřebují onkologicky nemocní v České republice?

04/2017

Mgr. et Mgr. Anna Rubešová, Ph.D.1, Bc. Michaela Čadková Svejkovská1, Mgr. Zita Dubová2

1. Amelie, z.s., Praha

2. Výzkum trhu, Praha

 

SOUHRN

Psychosociální péče o onkologicky nemocného vede k vyšší kvalitě jeho života i ke snížení nákladů na léčbu. Průzkum psychosociálních potřeb onkologicky nemocných lidí, první svého druhu v České republice, měl za cíl identifikovat potřeby onkologicky nemocných osob a důležitost těchto potřeb pro nemocného člověka. Vytvořili jsme Dotazník potřeb onkologicky nemocných, který vyplnilo 253 respondentů. Z odpovědí vyplynulo, že onkologicky nemocní lidé potřebují především mít dobrý vztah se zdravotníky, dále psychickou podporu a informace, na jakou pomoc od státu mají během nemoci a po ní právo. Ve všech těchto oblastech lze péči o onkologicky nemocné zlepšit.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

psychosociální pomoc, onkologičtí pacienti, psychosociální potřeby

 

SUMMARY

Psychosocial care provided to people with cancer improves quality of their lives and reduces treatment costs. A survey, the first of its kind in the Czech Republic, was conducted to identify the needs of these patients and the importance of their needs. In order to explore the needs we have created a questionnaire, which was completed by 253 respondents. Responses showed that patients with cancer have a special need for a good relationship with health care professionals, psychological support and information regarding what state support they are entitled to during and after the disease. In all these areas, care of cancer patients can be improved.

 

KEY WORDS

psychosocial care, oncology patients, psychosocial needs

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM