Cílená léčba renálního karcinomu – přehled současných možností

01/2016

Petra Holečková

Ústav radiační onkologie, Nemocnice Na Bulovce a 1. LF UK, Praha

 

SOUHRN

Změnu v terapii metastatického renálního karcinomu přinesla v posledních deseti letech cílená biologická léčba, při níž jsou využívány inhibitory tyrozinkinázových receptorů, inhibitory mTOR i monoklonální protilátka vážící VEGF. Novou nadějí na prodloužení přežití jsou inhibitory receptoru PD-1.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

renální karcinom, cílená biologická léčba, inhibitory tyrozinkináz, inhibitory mTOR, monoklonální protilátka, inhibitory receptoru PD-1, nežádoucí účinky léčby

 

SUMMARY

Targeted biological therapy in which receptor tyrosine kinase inhibitors, mTOR inhibitors as well as the VEGF-binding monoclonal antibody are used has been a major breakthrough in the treatment for metastatic renal carcinoma in the last ten years. Inhibitors of PD-1 receptor are new hope for overall survival.

 

KEY WORDS

renal cell carcinoma, targeted biological therapy, tyrosine kinase inhibitors, mTOR inhibitors, monoclonal antibody, PD-1 inhibitors

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM