Cílená léčba a imunoterapie pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic

03/2022

MUDr. Petra Zemanová1,2; doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.1; prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.1; MUDr. Jan Špaček, Ph.D.1

1 Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

2 1. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Nemalobuněčný karcinom plic (non-small cell lung cancer, NSCLC) tvoří 85 % všech karcinomů plic. Karcinom plic nadále zaujímá čelní příčky v příčinách úmrtí na nádorové onemocnění. V posledních dvou dekádách do terapie lokálně pokročilého nebo metastazujícího NSCLC vstoupila cílená léčba a imunoterapie, které změnily léčebné paradigma tohoto nádorového onemocnění. Obě léčebné modality vedly k významnému prodloužení celkového přežití pacientů s diagnózou pokročilého NSCLC.

 

Klíčová slova

nemalobuněčný karcinom plic, cílená léčba, imunoterapie

 

SUMMARY

Non-small cell lung carcinoma (NSCLC) accounts for 85% of all lung cancers. Lung cancer is one of the leading causes of cancer deaths. Due to targeted therapy and immunotherapy the treatment landscape for locally advanced or metastatic non-small-cell lung cancer has dramatically shifted over the past two decades. Both treatment modalities have significantly improved overall survival for patients with advanced NSCLC.

 

Key words

non-small cell lung cancer, targeted treatment, immunotherapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM