Chirurgická léčba testikulárních nádorů

1/2016

Jiří Stejskal, Roman Zachoval

Urologické oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha

 

SOUHRN

Tumory varlat představují nejčastější nádorové onemocnění mladých mužů a jejich výskyt se v posledních desetiletích zvyšuje, při včasném záchytu a správné multimodální léčbě jsou však velmi dobře léčitelné. Cílem článku je popsat chirurgickou část multimodální léčby nádorů varlat, zahrnující radikální orchiektomii následovanou primární či salvage retroperitoneální lymfadenektomií. Tyto jsou popsány z hlediska indikací, provedení, možných komplikací a předcházení těmto komplikacím.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

nádory varlat, seminom, nonseminom, radikální orchiektomie, retroperitoneální lymfadenektomie

 

SUMMARY

Testicular tumors are the most common cancer in young men, and their incidence is rising. Despite that, with early diagnosis and proper multidisciplinary treatment, the prognosis is very good. This article describes the surgical part of the multimodal treatment, comprising radical inguinal orchiectomy and retroperitoneal lymph node dissection, focusing on indications, operating techniques, possible complications and their prevention.

 

KEY WORDS

testicular tumors, seminoma, nonseminoma, radical orchiectomy, retroperitoneal lymph node dissection

 

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM