Chirurgická diagnostika a léčba karcinomu plic

08/2016

Adam Pešťál, Ivan Čapov, Michal Benej a kol.

1. chirurgická klinika, FN u sv. Anny, Brno

 

SOUHRN

Chirurgická léčba nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) je nadále indikovaná na podkladě korektně determinovaného klinického stadia nemoci dle TNM klasifikace. Resekce karcinomu plic ve stadiu I a II má potenciálně kurabilní efekt. Své opodstatnění může mít za předpokladu multimodalitní léčby, zpravidla v režimu indukční terapie, i v případě stadia IIIA. Ve stadiu IIIB, i po dobré odpovědi na „neoadjuvantní“ terapii, nemá ani při dodržení radikality resekce zásadní vliv na celkovou dobu přežívání. Význam chirurgické resekce v tomto stadiu spočívá spíše v možném přínosu tzv. lokální kontroly. Stadium IV již není k chirurgické terapii indikované. V případě mladších pacientů s přítomností solitární resekované metastázy, např. mozku, lze však za předpokladu multimodalitní intenzivní terapie případnou plicní resekci přísně individuálně též uvážit.

Úloha chirurgie při léčbě malobuněčného karcinomu plic (SCLC) je spíše diagnostická v rámci histologické verifikace jinak nedetekovatelných plicních lézí.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

karcinom plic, chirurgická léčba

 

SUMMARY

The stage of NSCLC sets the treatment of this disease. The stage of NSCLC is determined by TNM classification. The stages I and II are to be cured with a surgical treatment. Even in the stage IIIA might be a surgical treatment justifiable, provided that the patient is being cured also oncologically and before the surgery underwent a neoadjuvant therapy. In the stage IIIB, a surgical treatment does not provide any prolonging of the survival-period. Its meaning would be only to provide a local effect. A surgical treatment is not indicated in stage IVA lung resection can be, strictly individually, considered in young patients with curable metastases, for example of brain. The condition of such treatment would be a present oncological therapy.

The role of surgery in SCLC is mainly diagnostic.

 

KEY WORDS

lung carcinoma, surgery treatment

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM