Chemoradioterapie u nemalobuněčných plicních karcinomů III. klinického stadia – kazuistika

01/2024

MUDr. Tereza Drbohlavová1; MUDr. Jana Krejčí2

1Ústav radiační onkologie 1. LF UK a FN Bulovka, Praha

2Klinika pneumologie 3. LF UK a FN Bulovka, Praha

 

SOUHRN

Standardem léčby inoperabiiního nemaiobuněčného karcinomu III. klinického stadia je u pacientů únosných k radikálnímu přístupu konkomitantní chemoradioterapie následovaná konsolidační imunoterapií v déice až 12 měsíců. Tento postup vede ke zlepšení léčebných výsledků (včetně celkového přežití). U pacientů, kteří nejsou schopni absolvovat konkomitantní chemoradioterapii, se nabízí sekvenční chemoradioterapie s využitím akcelerované hypofrakcionace.

 

Klíčová siova

nemaiobuněčný piicní karcinom, chemoradioterapie, durvaiumab

 

SUMMARY

The standard of care for inoperable clinical stage III non-small cell lung carcinoma is concurrent chemoradiotherapy followed by consolidation immunotherapy for up to 12 months in patients amenable to radical approach. This approach leads to improved treatment outcomes (including overall survival). For patients who are unable to undergo concomitant chemoradiotherapy, sequential chemoradiotherapy using accelerated hypofractionation is offered.

 

Key words

non-small cell lung cancer, chemoradiotherapy, durvalumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM