Biologická léčba nemalobuněčného karcinomu plic

08/2016

Jana Skřičková, Ondřej Venclíček, Bohdan Kadlec, Marcela Tomíšková, Lenka Jakubíková, Jana Špeldová

Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, LF MU a FN, Brno

 

SOUHRN

V posledních letech zaznamenala léčba nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) prudký rozvoj. Díky preparátům biologické léčby došlo v případě nemalobuněčného bronchogenního karcinomu ke zlepšení přežití především u neoperabilních místně pokročilých a metastatických NSCLC. Preparáty, které cíleně působí na pochody uvnitř nádorových buněk, se uplatňují především u adenokarcinomů. Již v době stanovení diagnózy je nutné co nejpřesněji určit morfologickou diagnózu, a pokud je to indikováno, provést genetické testování. V našem sdělení podáváme přehled o vývoji a možnostech biologické léčby.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

nemalobuněčný karcinom plic, pokročilé onemocnění, biologická léčba

 

SUMMARY

In recent years, the treatment of non-small cell lung carcinoma (NSCLC) has experienced very rapid development. Thanks to the biological therapies, improved survival occurred in NSCLC patients, especially those with inoperable locally advanced or metastatic NSCLC. Preparations targeting the processes inside tumor cells are used particularly in adenocarcinomas. Already at the time of diagnosis, it is necessary to accurately determine the morphological diagnosis and, if indicated, perform genetic testing. Our report provides an overview of current developments and possibilities of biological therapy.

 

KEY WORDS

non-small cell lung carcinoma, advanced diseases, biological therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM