Bevacizumab v léčbě pacientek s karcinomem děložního hrdla

03/2020

Doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.1; MUDr. Igor Richter2, Ph.D.; MUDr. Jan Prokš1; MUDr. Aneta Rozsypalová1; MUDr. Jana Grimová1

1 Onkologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova nemocnice, Praha

2 Oddělení klinické onkologie, Krajská nemocnice Liberec, a.s.

 

SOUHRN

Prospektivní randomizovaná klinická studie fáze III GOG 240 prokázala statisticky významné prodloužení doby přežití bez progrese i doby celkového přežití v první linii léčby metastazujícího nebo lokálně pokročilého inoperabilního karcinomu děložního hrdla. Bevacizumab v kombinaci s paclitaxelem a cisplatinou nebo alternativně u pacientek, kterým nemůže být podána léčba platinou, s paclitaxelem a topotecanem, lze indikovat k léčbě dospělých pacientek s přetrvávajícím, rekurentním nebo metastazujícím karcinomem děložního hrdla.

 

Klíčová slova

karcinom děložního hrdla, systémová terapie, chemoterapie, bevacizumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM