Analýza podskupin pacientů léčených trifluridin/tipiracilem v klinické studii TAGS

06/2021

Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.

Komplexní onkologické centrum, Nový Jičín

 

SOUHRN

Generalizovaný adenokarcinom žaludku a gastroezofageální junkce představuje onemocnění s infaustní prognózou. Řadu let tvořila konvenční chemoterapie jedinou léčebnou možnost, ovšem s nezanedbatelnou toxicitou. V posledních letech se objevila řada molekul, která vstoupila do léčebného algoritmu této diagnózy. Imunoterapie (pembrolizumab či nivolumab), trastuzumab nebo ramucirumab prokázaly svoji účinnost a bezpečnost v terapii nádorů žaludku. Další molekulou, která se jednoznačně etablovala v léčbě těchto nádorů, je trifluridin/tipiracil (Lonsurf). Trifluridin/tipiracil je indikovaný ve třetí a vyšší linii paliativní léčby karcinomů žaludku a gastroezofageální junkce na základě klinické studie TAGS. Analýza podskupin randomizovaných pacientů potvrdila skutečnost, že tato léčba je účinná u všech analyzovaných podskupin bez ohledu na věk, lokalizaci nádorů v žaludku či gastroezofageální junkce a předchozí gastrektomii.

 

Klíčová slova

adenokarcinom žaludku a gastroezofageální junkce, trifluridin/tipiracil, TAGS

 

SUMMARY

Metastatic gastric and gastroesophageal junction adenocarcinoma represents a disease with poor prognosis. For several years chemotherapy was the only treatment option however with significant toxicity. In the last years numerous molecules entered the treatment algorithm in this diagnosis. Immunotherapy (pembrolizumab and nivolumab), trastuzumab or ramucirumab proved their effectivity and safety in the treatment of gastric cancer. Another molecule, which established its role in the treatment of these tumors is trifluridine/tipiracil (Lonsurf). Trifluridine/tipiracil is registered in third and later lines of palliative treatment of gastric and gastroesophageal junction cancer based on the clinical trial TAGS. Subgroup analysis confirmed that trifluridine/tipiracil is effective regardless the patient age, tumor site and previous gastrectomy.

 

Key words

gastric and gastroesophageal junction adenocarcinoma, trifluridine/tipiracil, TAGS

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM