Amivantamab v terapii nemalobuněčného plicního karcinomu

01/2023

MUDr. Daniel Krejčí; doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Klinika pneumologie 3. LF UK a FN Bulovka, Praha

 

SOUHRN

Aktivační mutace v genu pro receptor epidermálního růstového faktoru (epidermal growth factor receptor, EGFR) u nemalobuněčného plicního karcinomu (non-small cell lung cancer, NSCLC) jsou obecně považovány za pozitivní prognostický faktor. Léčba tyrosinkinázovými inhibitory (tyrosine kinase inhibitors, TKI) dokázala významně ovlivnit přežití a kvalitu života u těchto pacientů. Jednou z výjimek představují právě aktivační mutace inzerce v exonu 20 genu EGFR (ins20 EGFR), u kterých je účinnost dostupných TKI minimální. Amivantamab je v České republice dostupná, bispecifická monoklonální protilátka, která prokázala účinnost v léčbě ins20 EGFR pozitivního NSCLC a je předmětem dalšího klinického sledování.

 

Klíčová slova

amivantamab, nemalobuněčný karcinom plic

 

SUMMARY

Driver mutations in the epidermal growth factor receptor (EGFR) gene represent a positive prognostic marker in non-small cell lung cancer (NSCLC). Tyrosine kinase inhibitors significantly improved quality of life and survival in these patients. An EGFR exon 20 insertion represents a resistant exception. Amivantamab is a bispecific monoclonal antibody that has shown significant efficacy in EGFR ins20 positive NSCLC and is available in the Czech Republic. Many clinical trials are currently underway.

 

Key words

amivantamab, non-small cell lung cancer

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM